Гаряча лінія Екологічного порятунку (044) 279 52 91

 

«Людського розвитку України»

1. Українська Рада Миру

 


 2. Національний технічний університет України ««Київський політехнічний інститут ім. Сікорського»

 


3. Громадська організація «Союз юристів України»


4.  80 -та окрема десантно-штурмова бригада


 5.  39- й Зенітний Ракетний Полк (Україна)


 

6. Всеукраїнський союз учасників бойових дій, АТО, ветеранів військової служби і правоохоронних органів

"Всеукраїнський Союз"

 


7. Емігрантське радіо

emradio.com.ua 


8.  Національна спілка письменників України


  9.  Українська асоціація зовнішньої політики

 


10.  «Український союз промисловців та підприємців»


 11. «Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація ветеранів спорту України» 


12.  «Асоціація екологічних організацій Казахстана»

 


 13. Партія «Захисників Вітчизни»

 

 


14. Аграрна Партія України


15. «Europejski Holding Energetyczny»


 

 16. «Благодійний фонд допомоги беезпритульним тваринам  HAPPY PAW»


  17. Всеукраїнська  громадська організація "Чесне слово "


  18. Первинна  профспілкова  організація "Трудова  солідарність"


19 . Всеукраїнська спілка громадських організацій «Громадянська Солідарність» 

 


20.Конфедерація журналістських організацій України

 

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedInВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom

ФОРСАЙТ COVID-19: ЦИКЛІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19 І ВПЛИВ ВАКЦИНАЦІЇ НА ХАРАКТЕР ЇЇ ПОДАЛЬШОГО ЗАТУХАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

 

Світовий центр даних «Геоінформатика і сталий розвиток», який працює в Київському політехнічному інституті ім Ігоря Сікорського (Україна), послужив аналітичною платформою для цих досліджень. Український центр є елементом мережі 53 світових центрів даних, розташованих у 13 країнах світу та координованих Міжнародною науковою радою (ISC) із головним офісом у Парижі. Центр дозволяє отримати доступ до великих даних різного характеру, що зберігаються в цій мережі.

Використовуючи потужний суперкомп’ютер для зберігання та обробки великих даних, маючи групу висококваліфікованих системних аналітиків, з 2006 року український центр даних виконує щорічні дослідження у галузі сталого розвитку та безпеки для країн та регіонів світу. Тому з перших тижнів появи пандемії COVID-19 в Європі Світовий центр даних «Геоінформатика і сталий розвиток» (далі Центр даних) почав вивчати поширення хвороби та її вплив на економіку та суспільство європейських країн. За останні півтора роки Центр провів понад 20 таких досліджень. Вони торкалися прогнозного моделювання і передбачення поширення хвороби на довгостроковому (декілька років), середньостроковому (кілька місяців) і короткостроковому (5-7 днів) часових горизонтах. Усі дослідження розміщено на порталі Центру даних. Вони були широко висвітлені у вітчизняних і зарубіжних ЗМІ (перелік посилань).

В цьому дослідженні вивчаються закономірності періодичного виникнення пандемій інфекційних захворювань за останні двадцять років та їх вплив на економіку та суспільство. Особлива увага приділяється появі новітньої пандемії COVID-19 та особливостям її поширення в Україні та у всьому світі. Проведено аналіз та особливості поширення пандемії коронавірусу COVID-19 протягом останніх 1,5 років у глобальному контексті. Проаналізовано вплив вакцинації на послаблення пандемії коронавірусу в різних країнах та регіонах світу. Відзначається, що незалежно від регіону світу навіть після досягнення колективного імунітету ризики рецидиву захворювання не зникають.

Було вивчено вплив вакцинації на характер подальшого поширення пандемії COVID-19 та передбачено її ймовірне пом'якшення у різних країнах та регіонах світу. Цей аспект дослідження має на меті виявити тенденції вакцинації та, використовуючи їх, передбачити приблизні часові горизонти послаблення пандемії COVID-19 в Україні та інших країнах. Динаміку розвитку нової, четвертої хвилі COVID-19 в Україні прогнозували за допомогою нейронної мережі типу «прямого перцептрона» на 200 днів вперед. Було виявлено, що ця хвиля може бути стрімкішою за попередні, її пік буде на рівні 15000-18000 випадків на день і може закінчитися в кінці листопада - початку грудня 2021 року.

При проведенні досліджень використовувалися методи системного аналізу, кластерного та регресійно-кореляційного аналізу, інтелектуального аналізу великих масивів даних, метод подібності в математичному моделюванні, нейронна мережа типу «прямого перцептрона» (Feedforward neural network) та інші підходи системної аналітики.

 

Introduction

The World Data Center "Geoinformatics and Sustainable Development", which operates at the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (Ukraine), has served as an analytical platform for this research. The Ukrainian Center is part of a network of 53 global data centers located in 13 countries and coordinated by the International Scientific Council (ISC), headquartered in Paris. The center allows you to access large data of various kinds stored on this network.

Using a powerful supercomputer to store and process big data, with a team of highly qualified systems analysts, since 2006 the Ukrainian data center has been conducting annual research in the field of sustainable development and security for countries and regions of the world. Therefore, from the first weeks of the COVID-19 pandemic in Europe, the World Data Center «Geoinformatics and Sustainable Development» (hereinafter the WDC-Ukraine) began to study the spread of the disease and its impact on the economy and society of European countries. Over the past year and a half, the Center has conducted more than 20 such studies. They concerned the predictive modeling and prediction of the spread of the disease in the long-term (several years), medium-term (several months) and short-term (5-7 days) time horizons.

The research used methods of systems analysis, cluster and regression-correlation analysis, intellectual analysis of large data sets, the method of similarity in mathematical modeling, neural network such as «direct perceptron» (Feedforward neural network) and other approaches to systems analysis.

All studies are posted on the WDC-Ukraine's web-portal. The results of the research were widely covered in domestic and foreign media (list of publications).

 

1. Циклічна закономірність поширення пандемічних інфекційних хвороб на початку 21 ст.

За останні два десятиліття масштабні інфекційні хвороби (пандемії) частішали; вони суттєво впливали на здоров’я людей, соціальний розвиток, економіку країн та регіонів світу.

 

1.1. Циклічність пандемічних інфекційних хвороб протягом останніх двох десятиліть

Протягом цього періоду часу можна виявити чотири такі пандемії:

З листопада 2002 р. по травень 2004 р. Спалах тяжкого гострого респіраторного синдрому (скорочено ТГРС) стався в 35 країнах світу. Повідомлялося про понад 8000 випадків ТГРС. Рівень смертності становив близько 11%;
З січня 2009 року по серпень 2010 року більшість країн світу постраждали від пандемії свинячого грипу. Постраждало від 700 мільйонів до 1,4 мільярда людей;
У 2014-2015 рр. Західна Африка, США та Європа постраждали від пандемії Ебола. Рівень летальності становив 50%;
Початок 2020 року, на жаль, ознаменувався швидким та найпоширенішим спалахом пандемії COVID-19практично у всьому світі. Станом на кінець вересня 2021 року хвороба вразила понад 230 млн людей у світі, померло 4.7 млн. Середній світовий рівень смертності за цей час склав близько 2,1%.
Можна простежити, що поява пандемій протягом зазначеного часу має циклічний характер з орієнтовним періодом приблизно п’ять-шість років. Для аналізу впливу цих пандемій на світову економіку порівняємо їх на часовій осіз такими основними періодичними процесами (рис. 1):

40-50-річні економічні цикли Миколи Кондратьєва, засновані на зміні технологічних укладівсуспільства (синя лінія);
7–11-річні цикли Клемента Жюгляра, пов'язані з коливаннями обсягів інвестицій в основний капітал (помаранчева лінія);
Середній показник промисловості Доу-Джонса, що відображає загальну капіталізацію 30 найбільших американських компаній, діяльність яких загалом задає тенденцію для світової економіки (пунктирні лінії).

AddThis Social Bookmark Button