Проголошення Людського розвітку України

Шановні співвітчизники!

МГО «Рада з екологічної безпеки» вперше за роки незалежності презентує вам новий шлях розвитку Украіни – Концепцію "Людського розвитку". У цій Концепції на першому місці є Людина як особистість, з потребами та вимогами, а не як елемент системи, у якій до цього часу головними були влада та бізнес інтереси. Саме тому, запрошуємо всі політичні партії і громадські організації до відкритого обговорення та чекаємо на ваші пропозиції, щоб об’єднавшись, ми змогли у найкоротші терміни зробити з України державу з високим рівнем життя, де пріоритетом є Людина.

Чекаємо на вашi пропозиції щодо Концепції за адресою електронної пошти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Події в Україні узимку 2014 року, із докорінною зміною державної влади та розкладу політичних сил, при відсутності будь-якого позитивного прояву для українців, мають очевидний негативний наслідок: перервано сталий соціально-еконимічний розвиток держави та відповідне підвищення добробуту людей.

 

 Потенціал руйнівних сил, що був застосований до усунення попереднього олігархічно-корупційного режиму, значно перевищив необхідну та достатню міру такого усунення. Відбулася руйнація складових господарського механізму життєдіяльності України: сфера виробництва, ринкова, фінансово-економічна сфера, наукова та техніко-економічна, нормативно-правова, зовнішня, політико-економічна.

Така руйнація включила відповідні механізми масової деградації людей, що загрожує обвалом рівня людського потенціалу України.

Людський потенціал – головний необхідний чинник розвитку будь-якої держави. Україна має найвищий людський потенціал серед усіх країн Східної Європи та серед богатьох країн Західної Європи. Наразі цей потенціал активно руйнується.

На заміну олігархично-корупційному режиму поставлений олігархично-корупційний режим ще гірший, ще більш відверто-нахабний у обкраданні людей та у власному збагачені. Із соціальних нетрів та темних закутків мобілізували собі людей із деструктивним зарядом. Це, з урахуванням дій, що відбували під гаслом «очищення», призвело, навпаки, до забруднення політичної еліти, державно-управлінської еліти, сфери ЗМІ, пропаганди та агітації.

Така влада та ії антураж не здатні надати суспільству позитивні ориєнтири руху, відновити суспільно-економічні механизми розвитку держави, включити відповідні рушійні сили і, перш за все, потенціал людського розвитку.

 

Це є реальною загрозою катастрофічного згортання добробуту осоновної маси українців, наростаючого зубожіння та руйнації особистості з відповідним наростанням масовості соціальних негативних явищ. Саме це може бути покладено в основу деградації державності в Україні аж до розпаду.

Навпаки ж, розвиток держави можливий тільки через випереджальний загальний людський розвиток, та розвиток кожного члена громадського суспільства.

Нині, жодна з політичних українських партій, як провладних, так і опозіційних, не висуває завдання Людського розвтитку. Тобто, жодна з партій на політичному полі України не представляє життєві інтереси основної маси населення нашої держави.

 

 Українська партія «Зелена Планета» проголошує

Программу Людського розвитку України

 Мета - досягення в Україні у найближчий перпективі найвищих світових стандартів життя основної маси населення, гарантованої безпеки та соціального захисту, фізичного та псіхичного здоров’я громадян, гарантованої зайнятості у сферах матеріального виробництва, соціальній, науки та культури у відповідності з особистим вибором на основі максимального задіяння та мобілізації суспільних механизмів розвитку та підключення всіх рушійних сил, прогресу.

 Напрямки досягнення мети

 * Максимальне ресурсно-фінансове забеспечення розширеного відтворення та швидкого зростання людського капіталу українського суспільства, як головної продуктивної сили розвитку.

* Максимальне поширення у свідомості широких верст населення України ідеї життєвої необхідності випереджального розвитку людського потенціалу кожного і всіх членів суспільства. Забеспечення переходу у суспільній свідомості необхідності людського розвитку у життєву

потребу та, через це, мобілізація волі людей на задоволення цієї потреби.

Перетворення ідеї людського розвитку у головну національну ідею.

* Максимальне розкриття та результативна адаптація до потреб людського розвитку наявних в Україні (та за її межами) потенційних можливостей у сфері політики, громадського суспільства, економики, науки, природних та техногених ресурсів.

Перетворення потенціальних можливостей у реальний потенціал прогресивного руху.

* Безпосереднє забеспечення цільового розвитку шляхом створення суспільних механизмів рухомого зв’язку між потенціалами людських потреб та можливостями їх задоволення.

 

 Завдання щодо забеспечення людського розвтику

 Для досягнення в Україні людського розвитку, за кожним із вищезазначених напрямів досягнення мети, необхідно виконати комплекс взаємопов’язаних завдань. Такі завдання мають виконуватися комплексно та скоординовано у всіх структуроутворюючих сферах держави та суспільства: сфера матеріального виробництва; господарсько-економічна сфера; кридитно-фінансова система; нормативно-правова система; освіта, наука, культура; сфера внутрішньої політики та державного управління; зовнішня політика: зовнішні ринки та зовнішньо-економічні зв'язки.

Всі завдання мають виконуватися з впевним випередженням у вирішенні більш загальних проблем, аби невирішенність загальних проблем не блокувала вирішення проблем похідних.

Приоритетний ряд завдань, які визначені за критерієм потенціальної можливості забеспечення людського розвитку, вбачається наступним:

* Здійснення політики євроінтеграції при обов’язковому забезпеченні суб'єктності України, щодо приоритетного визначення та проведення життєвих потреб та інтересів народу України. Ця політика має гарантовано забеспечувати в Україні людський розвиток.

* Розвиток зовнішньо-економічних зв’язків з відновленням та посиленням позицій на традиційних для України ринках продукції на принципах рівноправновсті, як повноцінного учасника СОТ.

* Опрацювання стратегії та впровадження плану заходів щодо виходу української продукціїї на світові ринки високих технологій.

* Впровадження, за погодженими з громадськістю принципами, внутришньої політики цивілізованого, за приоритетами людського розвитку, узгодження національних, релігійних інтересів та інтересів територіальних громад.

* Визначення принципів, погодження з громадським суспільством та проведення в Україні політичної амністії.

* Обгрунтування, за критерієм забеспечення людського розвитку, змін у територіальному устрої України та децентралізація державного управління. Визначення позицій громадськості щодо таких змін на всеукраїнських референдумах.

* Концептуальне обгрунтування та опрацювання заходів державної політики з прискореного становлення в Україні середнього класу громадського суспільства як єдиної надійної основи розвитку та закріплення демократичних суспільних механізмів і демократичних інститутів.

* Організація науково-експертнщї перевірки (аудит) всієї законодавчої бази України, включаючи Конституцію за критерієм гарантування людського розвитку.

* Опрацювання пропозиції щодо очищення законодавчого поля України від норм, які гальмують людський розвиток та доповнення законодавства нормами, що знімают гальма і забеспечують людський розвиток в Україні. Організація обговорення цих пропозицій на всеукраїнських референдумах.

* Забеспечити імплементацію у нормативно-правові документи схвалених народом України законодавчих норм.

* Організація опрацювання державних программ розвитку культури, мистецтва,спорту, освіти та науки.

* Забеспечити приоритетне, достатнє та захищене фінансування із державного бюджету ціх напрямків і сфер людського розвитку.

* На місцевому рівні - організація опрацювання та прискоренного впровадження програм житлового будівництва, отселення людей із аварійного та непридатного житла, благоустрою селищ та міст, програм розвітку соціальної інфраструктури.

* Забезпечити розслідування під громадським контролем массового викрадання коштів з депозитів громадян у комерційних банках. Забезпечити результативний пошук та повернення цих коштів громадянам (вкладникам).

* Внесення пропозиції з перегляду механизмів тарифоутворення на енергоносії, електроенергію та комунальні послуги на принципах урахування як витрат постачальників, так і доходів споживачив та можливості держави надавати адресну соціальну підтримку.

* Здійснення заходів з удосконалення кредитно-фінансової системи держави із акцентом на впровадження механізмів зміцнення національної валюти, стабільності обмінних курсів, забезпечення доступності іпотечних кредитів, державне гарантування інвестеційних кредитів для малого і середнього бізнесу, доступність споживчих кредитів.

* Опрацювання механизмів, оприлюднення умов, громадське схвалення амністії фінансових ресурсів із сумнівним походженням у разі вкладання таких ресурсів в іноваційні науково-технічні, промислові, інфраструктурні проекти, програми енергоефективності та тощо.

* Проведення політики національного примирення на принципах, погоджених із громадським суспільством.

* Обгрунтування комплексу заходів із максимально швидких та результативних змін макроекономічної структури національної екноміки з урахуванням повноційної Євроінтеграції, участі у СОТ та освоєння світових ринків інноваційної продукції.

* Організація складання межгалузевого балансу України та його оптимізація за критерієм максимізації валової доданої вартості вцілому та всіх її складових (заробітна плата, податки, прибутки виробників та амортизація).

* Організація державно-приватного партнерства задля досягнення національною екномікою оптимальних

міжгалузевих пропорцій, гарантованого розвитку та збалансування економічних інтересів робітників, держави та бізнесу.

* Обгрунтування стратегії, складання державної програми та організація виконання заходів із інноваційної модернізації виробничої сфери, структурної перебудови виробничого аппарату на сучасній техніко-технологічній основі за критеріями енергоефективності та високотехнологічності.

* Опрацювання та забезпечення реалізації державної програми зайнятості молоді, всього працездатного населення України із створенням необхідної кількості робочих місць з безпечними та нешкідливими умовами праці.

* Опрацювання, організація громадського обговорення та забеспечити реалізацію державної програми соціального захисту та достойного життя непрацездатних громадян та пенсіонерів.

 

  Методи вирішення завдань Людського розвитку.

 * Залучення до конкретизації ідеї, завдань Людського розвитку та просування цієї ідеї у громадську свідомість, якомога ширшого кола українців з прогресивною позитивною позицією.

* Укріплення та розширення територіальних осередків партії за рахунок людей з активною життєвою позицією, з особливим наголосом на молодь.

* Складання, за участю суспільства, Програми Людського розвитку в Україні.

* Залучення та створення усіх можливих медійних засобів, для організації мережі суспільного поширення ідеї Людського розвитку в Україні.

* Соціологічні дослідження життєвих потреб та інтересів громадян України з відповідним подальшим аналізом та корегуванням завдань партії.

* Опрацювання, громадське погодження та забезпечення прийняття змін до Конституції України в інтересах Людського розвитку.

* Опрацювання законів, впровадження яких приводе у дію політичні, соціальні, економічні механізми та рушійні сили Людського розвитку.

* Юридичній супровід громадської діяльності із забезпечення Людського розвитку.

* Просування підготовлених людей у владу та сфери управляння різного рівня.

* Опрацювання та впровадження освітніх програм, орієнтованих на розвиток духовності, культури, ментальності громадян, що плекають у суспільстві терпимість, соціальний мир, добропорядність, милосердність.

* Проведення духовно-культурних заходів широкої направленості під гаслом Людського розвитку.

* Оголошення політичної амністії на погодженнях із громадським суспільством умовах.

* Погодження із громадським суспільством умов легалізації фінансових накопичень сумнівного походження, або виведених з країни. Організація громадського контролю за легалізацією.

* Створення та організація роботи Клубу антикризових менеджерів для публічного обговорення державних антикризових заходів та програм розвитку.

* Опрацювання технічних завдань, видача замовлень творчим колективам і організаціям на виконання науково-економічних та науково-технічних робіт щодо:

* Складання та оптимізації міжгалузевого балансу України та оптимізації його за критерієм максимізації валової доданої вартості (заробітна плата, податки, прибутки);

* Складання науково-технічних програм інноваційного розвитку пріоритетних для України галузей економіки;

* Створення фінансово-економічних механізмів та соціальних стимулів Людського розвитку;

* Складання комплексної програми енергоефективності;

* Складання комплексної програми інноваційного розвитку сільського господарства України.

 

Критерії та показники Людського розвитку.

* Припинення згортання економіки України, відновлення економічного розвитку, перехід до прискореного інноваційного зростання.

* Масове створення високотехнологічних робочих місць, досягнення максимальної зайнятості населення.

* Зменшення у 2-3 рази тарифів на енергоносії та комунальні послуги. Вартость комунальних послуг не перевищує 25 % реальних доходів населення.

* Постійне зростання реальної заробітної плати з наближенням, протягом 5-7 років, до середньоєвропейського рівня. Збільшення пенсій та гарантований соціальний захист непрацездатних.

* Масове створення високотехнологічних підприємств, що виробляють продукцію з високою доданою вартістю.

* Відчутне зростання духовності та культурного рівня населення.

* Практичне зняття гальм Людського розвитку у нормативно-правовому полі України. Прийняття законів, що гарантовано забезпечують прискорення Людського розвитку.

* Встановлення соціального миру в Україні.

* Усунення антагонізмів у зовнішній політиці за критерієм забезпечення людського розвитку в Україні.

* Відновлення та розширення Україною взаємовигідних та рівноправних міждержавних зв’язків у сфері політики, культури та економіки задля забезпечення сталого Людського розвитку.

* Наростання економічної, підприємницької активності населення, масове створення успішних підприємств малого та середнього бізнесу.

* Щорічне відчутне (10-15%) зростання сімейних статків та заможності населення України.

* Перехід основної маси населення до соціальної категорії середнього класу та незворотне досягнення, на цій основі, дійсно народної демократії.

 

Етапи реалізації Програми Людського розвитку в Україні.

І етап: 2016р.

* Організація широкого оприлюднення проекту Програми через медійні засоби. Офіційне направлення програми до Верховної Ради України, Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, облдержадміністраціям, до Національної академії наук, центральним органам профспілок, роботодавців, громадських рухів, тощо.

* Звернення до громадськості з проханням надіслати свої заперечення, зауваження, пропозиції.

* Коригування та доповнення Програми Людського розвитку України з урахуванням отриманих пропозицій.

* Проведення громадських заходів з розгляду та затвердження Програми.

* Розбудова (за окремим планом) організаційних структур Української партії «Зелена планета» для розгортання в Україні цілеспрямованої роботи з реалізації Програми Людського розвитку.

* Створення (придбання) медійних засобів просування ідеї Людського розвитку у громадську свідомість.

* Створення (залучення) соціалогічної служби з метою визначення та вивчення людських потреб, прагнень, життєвих позицій для врахування у практичній роботі з організації Людського розвитку в Україні.

* Опрацювання та видача замовлення НАН України на створення економіко-математичної моделі міжгалузевого балансу, розробку, за допомогою цього інструменту, варіантів розвитку української економіки з урахуванням інноваційної перебудови її структури за критеріями максимізації валової додаткової вартості (податки, зарплати, прибутки).

* Ініціювання створення антикризової Громадської ради за участі рекомендованих фахівців від Верховної Ради України, Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, НАН України, громадських організації, профспілок, міжнародних консалтингових фірм, тощо.

* Опрацювання пропозицій щодо внесення змін у державний бюджет на 2016 рік із максимального посилення соціального захисту громадян України, індексації пенсій, стипендій, пособій та заробітної плати.

 * Організація опрацювання варіантну державного бюджету України на 2017 рік, як першого в історії України бюджету Людського розвитку.

* Опрацювання державної комплексної Програми енергоефективності та охорони довкілля.

* Підготовка передвиборчої платформи УП «Зелена планета» на основі Програми Людського розвитку.

* Визначення та підготовка людей для участі у виборчих кампаніях як кандидатів у народні депутати, депутатів обласних та місцевих рад.

* Підготовка кадрів державних службовців для роботи в Уряді, центральних та місцевих органах виконавчої влади.

 

o ІІ етап 2017-2020 роки

* Активне просування підготовлених людей для роботи в органах державної влади, місцевого управління з практичного впровадження механізмів Програми Людського розвитку та мобілізації відповідних рушійних сил.

* Опрацювання механізмів та активна участь у Програмі політичної амністії та суспільного примирення.

* Опрацювання механізмів легалізації капіталів (фінансових активів) із сумнівним походженням та спрямування їх на Людський розвиток в Україні.

* Внесення до Конституції України та до законодавчої бази змін та доповнень, що гарантовано забезпечать прискорений Людський розвиток в Україні.

* Створення та впровадження фінансово-економічних механізмів інноваційного розвитку базових галузей економіки України, підприємств малого та середнього бізнесу.

* Створення науково-технічного підґрунття та фінансово-економічних механізмів виникнення та прискоренного розвитку в Україні високотехнологічних підприємств та галузей виробництва.

* Ініціювання опрацювання, фахової експертизи та громадського схвалення Програми оптимізації включення України у світові господарсько-економічні зв’язки, з

максимальним задіянням та ефективним використанням потенціалу національного багатства у всіх його складових, особливо Людського потенціалу (капіталу).

 

ІІІ етап: 2020-2030 роки

* Подальша організація втілення та забезпечення громадського контролю за виконанням заходів Програми Людського розвитку в Україні.

* Організація проведення, впровадження та максимальне використання для Програми Людського розвитку духовних, культурних, освітніх програм та заходів.

* Опрацювання громадського обговорення, внесення до владних структур та активне просування пропозицій з розвитку інститутів народовладдя та демократії.

* Організація фахового опрацювання, за участі широкої громадськості, Стратегії та Програми соціально-економічного розвитку України на період до 2030 року.

* Максимальна участь представників партії у роботі Верховної Ради України, Уряду України, громадських організаціях, у тому числі міжнародних, профспілках тощо, для забезпечення дотримання в Україні курсу на всебічний Людський розвиток.

 

Людський розвиток – це цілеспрямований процес життєдіяльності громадського суспільства, в якому, за громадським вибором, встановлені, конституційно закріпленні та стало діють рушійні сили, політичні і соціально-економічні механізми розширеного розкриття та ефективного суспільного застосування духовних, творчих, розумових, професійних, культурних властивостей людини. На цій основі забезпечується неухильне інноваційне зростання продуктивних сил держави із застосуванням виключно екологічно-чистих технологій, гарантованість соціальної підтримки та соціального захисту, підвищення родинного статку та фізичного здоров’я усіх громадян країни.

 

AddThis Social Bookmark Button