Гаряча лінія Екологічного порятунку (044) 279 52 91

 

«Людського розвитку України»

1. Українська Рада Миру

 


 2. Національний технічний університет України ««Київський політехнічний інститут ім. Сікорського»

 


3. Громадська організація «Союз юристів України»


4.  80 -та окрема десантно-штурмова бригада


 5.  39- й Зенітний Ракетний Полк (Україна)


 

6. Всеукраїнський союз учасників бойових дій, АТО, ветеранів військової служби і правоохоронних органів

"Всеукраїнський Союз"

 


7. Емігрантське радіо

emradio.com.ua 


8.  Національна спілка письменників України


  9.  Українська асоціація зовнішньої політики

 


10.  «Український союз промисловців та підприємців»


 11. «Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація ветеранів спорту України» 


12.  «Асоціація екологічних організацій Казахстана»

 


 13. Партія «Захисників Вітчизни»

 

 


14. Аграрна Партія України


15. «Europejski Holding Energetyczny»


 

 16. «Благодійний фонд допомоги беезпритульним тваринам  HAPPY PAW»


  17. Всеукраїнська  громадська організація "Чесне слово "


  18. Первинна  профспілкова  організація "Трудова  солідарність"


19 . Всеукраїнська спілка громадських організацій «Громадянська Солідарність» 

 


20.Конфедерація журналістських організацій України

 

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedInВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom

СТАТУТ


УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» (нова редакція)

м. Київ -2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Українська партія «Зелена планета» (далі - ПАРТІЯ) є політичною партією, яка
діє на всій території України відповідно до Конституції України, Закону України
«Про політичні партії в Україні», а також інших законів України та згідно з цим
Статутом.
1.2. ПАРТІЯ діє на засадах добровільності, рівноправності усіх її членів,
самоврядування, законності, гласності, внутрішньо - партійної демократії та
дисципліни.
1.3. ПАРТІЯ має свою символіку, до якої належать партійний гімн, прапор,
розпізнавальний знак (емблема), девіз, може мати вимпели, значки, інші атрибути, які
є єдиними для всієї ПАРТІЇ. Партійна символіка затверджується Політрадою ПАРТІЇ
та реєструється відповідно до законодавства України. Партійні організації
використовують назву ПАРТІЇ з доповненнями, які визначають їхнє місце в
організаційній структурі ПАРТІЇ.
Використання назви та символіки ПАРТІЇ без офіційної письмової згоди центральних
органів ПАРТІЇ (за винятком структурних підрозділів і інших офіційних органів
ПАРТІЇ) є незаконним і переслідується в установленому законом порядку.
1.4. ПАРТІЯ є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має
відокремлене майно і самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки та
штампи.
1.5. ПАРТІЯ може надавати допомогу в створенні жіночих, молодіжних, культурних,
наукових, екологічних та інших об'єднань громадян, підтримувати їх ідейно,
організаційно і матеріально.
1.6. Повне найменування партії:
- українською мовою - Українська партія «Зелена планета»;
- англійською мовою - Ukrainian Party Green Planet.
Скорочене найменування ПАРТІЇ українською мовою - УП «Зелена планета».
Місцезнаходження (юридична адреса) постійно діючих статутних органів ПАРТІЇ:
місто Київ.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою ПАРТІЇ є ініціювання на законодавчому рівні необхідних змін
до практики державотворчих процесів задля забезпечення здоров’я нації,
екологічного оздоровлення країни, зменшення рівня захворюваності, забезпечення
умов духовного та фізичного розвитку кожної людини, послідовне впровадження в
духовно-культурне, суспільно-економічне та політико-правове середовище
української держави засад здорового функціонування системи: “Природа-Людина-
Суспільство”.
2.2. З метою виконання своїх статутних завдань, ПАРТІЯ у визначеному чинним
законодавством порядку:
2.2.1. Веде роз'яснювальну та пропагандистську роботу;
2.2.2. Бере участь у політичній діяльності, у виробленні державної політики, у
формуванні органів державної влади;
2.2.3. Представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у
державних та громадських органах;
2.2.4. Розробляє власні проекти вирішення соціально-економічних проблем, вживає
необхідні заходи, спрямовані на втілення їх у життя;
2.2.5. Засновує засоби масової інформації та видавництва;
2.2.6. Підтримує зв’язки з іншими політичними партіями та громадськими
організаціями демократичного спрямування, укладає угоди про співробітництво і
здійснює інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України;
2.2.7. Здійснює міжнародні зв'язки в усіх формах, не заборонених чинним
законодавством;
2.2.8. Організовує і проводить мітинги, збори, демонстрації, марші, походи,
пікетування та інші масові заходи;
2.2.9. Організовує та здійснює іншу діяльність не заборонену чинним
законодавством та міжнародними угодами України для політичних партій.
2.3. Детальний виклад цілей та завдань ПАРТІЇ, а також шляхів їх досягнення
викладається в Програмі ПАРТІЇ, яка приймається її З’їздом.


3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ПАРТІЇ,
ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В НІЙ

3.1. Членом ПАРТІЇ може бути будь-який громадянин України, який відповідно до
Конституції України має право голосу на виборах, визнає і виконує Програму та
Статут ПАРТІЇ, сплачує членські внески, перебуває на обліку та бере участь у роботі
однієї з її організаційних структур. Членство в ПАРТІЇ є фіксованим.
3.1.1. Членами політичних партій не можуть бути:
1) судді;
2) прокурори;
3) поліцейські;
4) співробітники Служби безпеки України;
5) військовослужбовці;
6) працівники органів доходів і зборів;
7) персонал Державної кримінально-виконавчої служби України;
8) працівники Національного антикорупційного бюро України;
9) члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг;
10) державні службовці у випадках, передбачених Законом України  Про державну
службу.
3.2. Вступ до ПАРТІЇ здійснюється на підставі заяви особи, яка бажає вступити до
ПАРТІЇ. Прийом до ПАРТІЇ здійснюється місцевими та територіальними партійними
організаціями в індивідуальному порядку та за обов’язкової присутності заявника.
Рішення приймається простою більшістю Ради такої партійної організації. Також,
прийом до ПАРТІЇ може здійснюватися безпосередньо за рішенням центральних
керівних органів ПАРТІЇ.
3.3. Члени ПАРТІЇ об'єднуються в первинні осередки, місцеві та територіальні
організації ПАРТІЇ. Особовий облік членів ПАРТІЇ проводиться відповідно до
нормативних документів, які затверджуються Політрадою ПАРТІЇ.
3.4. Членство в ПАРТІЇ засвідчується партійним квитком затвердженого Політрадою
ПАРТІЇ зразка, який видається відповідною партійною організацією після постановки
на облік.
3.5. Членство в ПАРТІЇ припиняється:
3.5.1. За заявою члена ПАРТІЇ про вихід з ПАРТІЇ;
3.5.2. У разі прийняття партійною організацією відповідного рівня або керівними
органами ПАРТІЇ вищого рівня рішення про виключення з ПАРТІЇ.
3.6. Рішення про виключення з ПАРТІЇ може бути прийняте за:
3.6.1. Вчинення дій, несумісних зі Статутом ПАРТІЇ або її Програмою, в результаті
яких ПАРТІЇ було завдано політичної, моральної або матеріальної шкоди;
3.6.2. За діяльність, спрямовану проти виконання рішень З'їздів та інших керівних
органів ПАРТІЇ;
3.6.3. Інші дії, несумісні з перебуванням у ПАРТІЇ.
3.7. Виключений з ПАРТІЇ може бути поновлений у лавах ПАРТІЇ лише тим
партійним органом, який приймав рішення про виключення, або керівним органом
ПАРТІЇ вищого рівня.
3.8. У разі незгоди члена ПАРТІЇ з його виключенням з ПАРТІЇ, він має право
апелювати до контрольно-ревізійної комісії, або до керівних органів ПАРТІЇ вищого рівня.
3.9. Рішення про виключення (припинення членства) з ПАРТІЇ може бути
оскаржене в керівний орган вищого рівня протягом одного місяця з дня його
ухвалення. Заява про оскарження має бути розглянута протягом двох місяців.
3.10. Членство в ПАРТІЇ та участь у будь-яких органах ПАРТІЇ зупиняється за
заявою про зупинення на час перебування на посадах або службі зазначених
відповідно до п.3.1.1. Статуту.
3.11. Зупинення або припинення з власної ініціативи членства в ПАРТІЇ
здійснюється на підставі письмової заяви члена ПАРТІЇ.
3.12. Облік членів ПАРТІЇ здійснюється відповідними партійними організаціями за
місцем проживання.
3.13. Членство в ПАРТІЇ є несумісним з перебуванням в інших партіях.
3.14. Навколо ПАРТІЇ можуть згуртовуватись прихильники ПАРТІЇ, які своєю
діяльністю сприяють досягненню мети та завдань ПАРТІЇ. Відповідні партійні
організації можуть вести облік прихильників ПАРТІЇ.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

4.1. Член ПАРТІЇ має право:
4.1.1. Брати безпосередню участь у виробленні і реалізації політики ПАРТІЇ;
4.1.2. Об’єднуватись разом з іншими членами ПАРТІЇ в первинні осередки та
партійні організації;
4.1.3. Обирати і бути обраним до керівних органів ПАРТІЇ;
4.1.4. Брати участь в обговоренні напрямків діяльності ПАРТІЇ, її керівних органів та
керівництва ПАРТІЇ і давати їм власну політичну оцінку;
4.1.5. Звертатися до будь-яких партійних органів ПАРТІЇ з пропозиціями,
зауваженнями, апеляціями і вимагати відповіді на свої звернення по суті;
4.1.6. Брати участь у зборах і засіданнях будь-якого партійного органу, на яких
обговорюється його персональна статутна діяльність;
4.1.7. Бути висунутим партійною організацією кандидатом для обрання до
представницьких органів влади усіх рівнів та органів місцевого самоврядування;
4.1.8. Отримувати підтримку ПАРТІЇ як в період висунення, обрання, так і
безпосередньо в процесі роботи в органах влади та самоврядування;
4.1.9. Отримувати інформацію, що стосується загальних питань діяльності ПАРТІЇ та
внутрішньопартійного життя;
4.1.10. Звертатися до будь-яких органів ПАРТІЇ для захисту своєї честі та гідності;
4.1.11. Вільно припиняти своє членство в ПАРТІЇ;
4.1.12. Тимчасово зупиняти членство в ПАРТІЇ у випадках, передбачених законодавст-
вом України.
4.2. Член ПАРТІЇ зобов'язаний:
4.2.1. Дотримуватись Статуту та Програми ПАРТІЇ;
4.2.2. Брати участь у роботі своєї партійної організації;
4.2.3. Виконувати рішення З'їздів ПАРТІЇ та інших її керівних органів;
4.2.4. Пропагувати ідеї, програмні цілі і завдання ПАРТІЇ;
4.2.5. Брати особисту участь у виборчих кампаніях та масових заходах ПАРТІЇ;
4.2.6. Регулярно сплачувати членські партійні внески;
4.2.7. Дотримуватися норм моралі та партійної етики.


5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ПАРТІЇ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ
 

5.1. ПАРТІЯ, її організації будуються за територіальним принципом. Партійна
організація, що об’єднує членів ПАРТІЇ інших парторганізацій, є вищою по
відношенню до тих, які є її складовими. Підпорядкованість партійних організацій визначається відповідно до встановленої підпорядкованості адміністративно-
територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.
5.2. Структуру ПАРТІЇ складають:
- парторганізації АР Крим, обласні, міст Києва і Севастополя (далі – територіальні);
- районні, міські, районні у містах партійні організації (далі – місцеві);
- первинні осередки.
5.3. Діяльність усіх структурних підрозділів ПАРТІЇ базується на таких основних
принципах:
5.3.1. Суворого дотримання встановлених цим Статутом порядку та періодичності
обрання, звітності та переобрання партійних органів та їхніх керівників на всіх рівнях;
5.3.2. Обов'язкового виконання всіма структурними підрозділами ПАРТІЇ рішень
органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту;
5.3.3. Права органів вищого рівня скасовувати рішення органів нижчого рівня,
прийняті з порушеннями Статуту;
5.3.4. Чинності засідань керівних органів ПАРТІЇ - за умови присутності на них
більше половини членів відповідного органу.
5.4. У своїй діяльності партійні організації всіх рівнів та первинні осередки керуються
цим Статутом, Програмою ПАРТІЇ, рішеннями статутних органів ПАРТІЇ та своїми
власними, прийнятими відповідно до вимог цього Статуту.
5.5. З’їзд ПАРТІЇ, конференції (збори) територіальних та місцевих організацій чинні
за умови участі в них більшості обраних делегатів (членів партії).
5.6. Рішення З’їздів ПАРТІЇ, конференцій (зборів) територіальних організацій ПАРТІЇ
ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів (учасників). Рішення інших
керівних органів усіх структурних підрозділів ПАРТІЇ, зборів первинних осередків та
місцевих організацій ПАРТІЇ ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на
засіданні членів цих органів чи учасників зборів, крім випадків, які окремо визначені
цим Статутом.
5.7. Рішення ухвалюються шляхом відкритого або таємного голосування за рішенням
відповідного органу.
5.8. Головує на засіданні, зборах, якщо інше не передбачено окремими рішеннями,
Голова відповідного органу або, за його відсутності, один із його заступників.
Прийняті постанови, рішення, заяви, звернення, протокольні рішення тощо
оформляються відповідними документами.
5.9. Представники партійних органів вищого рівня мають право брати участь у
конференціях, зборах та засіданнях органів нижчого рівня з правом дорадчого голосу.
5.10. У разі, якщо керівним органом ПАРТІЇ ухвалюється рішення про скликання
конференції (зборів) організації нижчого рівня, цим органом утворюється оргкомітет,
рішення якого є обов'язковими для виконання.


6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ,
МІСЦЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ ТА її ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ
6.1. Первинний осередок.
6.1.1. Первинний осередок є низовим структурним утворенням ПАРТІЇ. Створюється
за наявністю не менше трьох членів ПАРТІЇ, які постійно проживають на території
певної адміністративно - територіальній одиниці.
6.1.2. Ставиться на облік у керівних органах місцевої організації або, за її
відсутності, у відповідних органах територіальної організації.
6.1.3. У своїй діяльності керується Програмою та Статутом ПАРТІЇ, рішеннями
вищих органів ПАРТІЇ (місцевих, територіальних, центральних), організовує своїх
членів на виконання визначених ними завдань.
6.1.4. Первинний осередок має повноваження:
- бере безпосередньо участь у реалізації рішень партійних організацій вищого
рівня;
- бере участь у виробленні й реалізації політики партійних організацій вищого
рівня;
- обирає делегатів на конференції місцевої партійної організації;
- пропонує своїх активістів до складу керівних органів місцевих партійних
організацій;
- здійснює інші повноваження відповідно до Статуту та чинного законодавства
України.
6.1.5. Діяльність первинного осередку, як правило, зосереджується в межах певного
населеного пункту. Форми роботи, його структура та план діяльності визначаються
самим осередком.
6.1.6. Вищим керівним органом первинного осередку є збори його членів. Збори
первинного осередку скликаються Головою первинного осередку або на вимогу не
менше третини його членів. Збори первинного осередку можуть бути також скликані
рішенням ради місцевої або територіальної організації ПАРТІЇ.
6.2. Збори первинного осередку:
6.2.1. Заслуховують звіт Голови первинного осередку, інших виборних осіб;
6.2.2. Обирають делегатів на конференцію місцевої організації.
6.3. Голова первинного осередку.
6.3.1. Голова первинного осередку призначається Радою місцевої партійної
організації строком на 4 роки.
6.3.2. Голова первинного осередку:
- організовує роботу первинного осередку‚ представляє його у керівних органах
ПАРТІЇ‚ звітує перед первинним осередком‚ розпоряджається коштами первинного
осередку;
- ознайомлює членів ПАРТІЇ з документами та рішеннями органів ПАРТІЇ вищого
рівня;
- організовує та здійснює заходи ПАРТІЇ відповідно до програмних завдань‚
статутних вимог та рішень керівних органів ПАРТІЇ;
- проводить збори первинного осередку, проводить облік членів ПАРТІЇ.
6.3.3. Форма роботи осередку‚ план діяльності, в частині що не стосується виконання
рішень органів вищого рівня, визначаються загальними зборами первинного
осередку.
6.3.4. Якщо первинний осередок не дотримується Програми чи Статуту ПАРТІЇ‚
його діяльність може бути припинена за рішенням ради місцевої, територіальної
організації або Центральними органами ПАРТІЇ. Осередок має право оскаржити це
рішення протягом 10 днів до керівного органу ПАРТІЇ вищого рівня. Заява про
оскарження має бути розглянута протягом місяця.
6.4. Територіальні та місцеві партійні організації.
6.4.1. Територіальні партійні організації утворюються за рішенням Установчих
Зборів (не менше 5-ти чоловік) і набувають статусу партійної організації після
затвердження їхнього рішення Політрадою ПАРТІЇ.
6.4.2. Територіальні парторганізації набувають статусу юридичної особи відповідно
до вимог чинного законодавства України, мають печатку, штамп та інші реквізити,
зразки яких затверджуються Політрадою Партії.
6.4.3. Місцеві партійні організації утворюються за рішенням Установчих Зборів (не
менше 5-ти чоловік) і набувають статусу партійної організації після затвердження
їхнього рішення Радою територіальної партійної організації.
6.4.4. Місцеві партійні організації за рішенням Президії ПАРТІЇ можуть набувати
статусу юридичної особи.
6.4.5. Місцеві партійні організації, які діють в адміністративно-територіальних
одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих і територіальних організацій, що
діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.
6.4.6. Реєстрація територіальних і місцевих партійних організацій здійснюється
згідно з чинним законодавством.
6.4.7. Відомості про діяльність партійних організацій фіксуються в Журналах обліку,
форма яких затверджується Політрадою ПАРТІЇ.
6.4.8. Символікою та атрибутикою партійних організацій є офіційна символіка і
атрибутика ПАРТІЇ.
6.4.9. Територіальна, місцева партійна організація припиняє свою діяльність за
рішенням відповідного органу партійної організації вищого рівня, Президії ПАРТІЇ.
6.4.10. Територіальна та місцева організації у своїй діяльності керуються цим
Статутом, Програмою ПАРТІЇ, рішеннями З’їздів ПАРТІЇ та рішеннями відповідних
Конференцій (зборів).
6.4.11. Територіальні та місцеві організації:
- ведуть облік членів ПАРТІЇ, членських внесків, пожертвувань та інших грошових
надходжень;
- беруть участь у виборчих кампаніях;
- ведуть пропаганду ідей ПАРТІЇ серед населення;
- вирішують питання членства в ПАРТІЇ;
- приймають рішення про створення або розпуск (ліквідацію) парторганізацій нижчого
рівня за згодою Президії ПАРТІЇ;
- беруть участь у виборах до органів місцевого самоврядування у порядку,
встановленому чинним законодавством;
- вносять пропозиції щодо удосконалення Програми і Статуту ПАРТІЇ та роботи
будь-якого її органу;
- можуть приймати до ПАРТІЇ нових членів і вирішувати питання про виключення
окремих членів з ПАРТІЇ.
6.4.12. Місцеві парторганізації (які мають статус юридичної організації згідно п.6.4.4
цього Статуту) та територіальні парторганізації ведуть статистичну звітність і
звітують перед державними органами й вищими органами ПАРТІЇ.
6.5. Конференція (Збори).
6.5.1. Вищим органом партійної організації є Конференція (Збори), які скликаються
не рідше ніж два рази на рік у місцевих та один раз на рік - в територіальних
партійних організаціях.
6.5.2. Скликання позачергових Конференцій (Зборів) може здійснюватися за
ініціативою Президії ПАРТІЇ.
6.5.3. Конференція (Збори) є чинними, якщо на них присутні більшість делегатів
(учасників) парторганізації. Рішення приймаються більшістю голосів делегатів
(учасників), присутніх на Конференції (Зборах).
6.5.4. До компетенції Конференції (Зборів) належить:
- обрання терміном на чотири роки членів Ради парторганізації, контрольно-
ревізійну комісію (ревізора);
- заслуховування звітів про роботу керівних органів партійних організацій, звітів
контрольно-ревізійної комісії (ревізора) і прийняття відповідних рішень;
- обрання прямим голосуванням делегатів на Конференції парторганізацій вищого
рівня. Делегати на З'їзд ПАРТІЇ обираються територіальними парторганізаціями.
Допускається обрання делегатами З'їзду членів ПАРТІЇ, які не перебувають на обліку
в даній організації.
6.6. Рада.
6.6.1. Керівним органом партійної організації на період між проведенням
Конференцій (Зборів) є Рада, яка формується з Голови партійної організації та його
заступників та інших членів ПАРТІЇ. Рада складається з п’яти членів.
6.6.2. Засідання Ради чинні за наявності більшості її членів. Рішення приймаються
більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.
6.6.3. Засідання Ради проводиться не рідше як чотири рази на рік.
6.6.4. Координує роботу парторганізацій нижчого рівня, первинних осередків.
6.6.5. Повноваження Ради:
- організовує виконання рішень З'їзду, Президії, Політради ПАРТІЇ та Конференцій
(Зборів);
- визначає час і дату проведення Конференцій (Зборів) та організовує їхню
підготовку. Визначає норму представництва на Конференції;
- приймає рішення про необхідність створення партійних організацій нижчого рівня,
визнає їх та може приймати рішення про припинення їхньої діяльності. Рішення про
припинення діяльності парторганізації набуває чинності після затвердження його
Президією ПАРТІЇ;
- планує роботу парторганізації;
- затверджує кошторис парторганізації, розпоряджається її майном і коштами;
- може приймати до ПАРТІЇ нових членів і виключати з неї;
- Рада територіальної парторганізації призначає голів та заступників голів місцевих
парторганізацій. Рада місцевої парторганізації призначає голів та заступників голів
первинних осередків;
- організовує виконання рішень Центральних органів ПАРТІЇ, Конференцій (Зборів),
Ради;
- координує роботу низових парторганізацій (осередків);
- планує роботу парторганізації;
- вирішує всі питання організаційно-партійної роботи;
- забезпечує ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності
парторганізації та надання звітності згідно з чинним законодавством;
- створює при необхідності виконавчий апарат партійної організації із
затвердженням Положення про його діяльність.
6.7. Голова територіальної, місцевої партійної організації.
6.7.1. Територіальну партійну організацію очолює Голова територіальної
парторганізації, який призначається Президією ПАРТІЇ терміном на чотири роки.
6.7.2. Місцеву партійну організацію очолює Голова місцевої парторганізації, який
призначається відповідною Радою територіальної партійної організації терміном на
чотири роки.
6.7.3. Повноваження Голови територіальної, місцевої партійної організації:
- визначає обов'язки свого заступника (заступників);
- здійснює загальне керівництво парторганізацією відповідного рівня;
- координує роботу керівних органів парторганізації, Ради;
- відповідає за виконання рішень керівних органів ПАРТІЇ та рішень очолюваної
парторганізації;
- здійснює оперативне управління коштами та майном парторганізації відповідного
рівня;
- представляє очолювану парторганізацію у взаємовідносинах з підприємствами,
установами, організаціями;
- бере участь у формуванні політики ПАРТІЇ згідно з її програмними документами;
- скликає та організовує засідання Ради, головує на них;
- має право підпису фінансових та інших документів очолюваної парторганізації;
- забезпечує збір внесків;
- несе відповідальність перед очолюваною парторганізацією за свою діяльність і
звітує про неї на Конференціях (Зборах).


7 . ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ, ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ ТА

ПОВНОВАЖЕННЯ

7.1. Центральні органи ПАРТІЇ:
- З’їзд,
- Президія,
- Політична Рада (далі - Політрада)

9
- Центральна контрольно-ревізійна комісія.
7.2. З’їзд є найвищим органом ПАРТІЇ.
7.2.1. З’їзд скликається Президією ПАРТІЇ не рідше ніж один раз на чотири роки.
Рішення про скликання З’їзду приймається не пізніше ніж за місяць до його
проведення. В окремих випадках З’їзд може проводитись в декілька етапів, зі складом
делегатів обраних на перший етап З’їзду.
Позачерговий З’їзд може бути скликаний Президією ПАРТІЇ.
7.2.2. З’їзд є чинним, за умови присутності на ньому більш як 50 % обраних
делегатів. Рішення З’їзду ПАРТІЇ приймаються більшістю голосів присутніх делегатів
на З’їзді.
7.2.3. Делегати З’їзду обираються на Конференціях територіальних партійних
організацій за поданням місцевих парторганізацій згідно з нормою представництва
або квотою, визначеною Президією ПАРТІЇ. У роботі З’їзду ПАРТІЇ з правом
дорадчого голосу можуть брати участь члени Центральної контрольно-ревізійної
комісії, члени фракції ПАРТІЇ у Верховній Раді України, які є членами ПАРТІЇ, але не
обрані делегатами З’їзду.
7.2.4. До виняткових повноважень З’їзду належать:
- затвердження Програми та Статуту ПАРТІЇ, внесення змін і доповнень до них;
- визначення політики ПАРТІЇ, основних напрямків її діяльності, цілей та завдань,
стратегії і тактики;
- обрання членів Президії ПАРТІЇ строком на чотири роки;
- обрання Центральної контрольно-ревізійної комісії ПАРТІЇ строком на чотири
роки;
- висування або підтримку кандидата на пост Президента України;
- затвердження партійного списку кандидатів у народні депутати України з
урахуванням мінімального рівня представництва жінок у виборчому списку
кандидатів у народні депутати України (не менше 30 відсотків загальної кількості
кандидатів у виборчому списку);
- прийняття рішення про припинення діяльності ПАРТІЇ;
- рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти політичну партію
для здійснення реєстраційних дій;
- заслуховує звіти Президії ПАРТІЇ та Центральної контрольно-ревізійної комісії
ПАРТІЇ.
7.3. Президія ПАРТІЇ.
7.3.1. Вищим керівним органом ПАРТІЇ у період між З’їздами є Президія ПАРТІЇ.
7.3.2. Президія ПАРТІЇ є постійно діючим керівним органом ПАРТІЇ. До її складу за
посадою входять Голова та заступники Голови ПАРТІЇ. Члени Президії ПАРТІЇ
обираються на З’їзді ПАРТІЇ за поданням Голови ПАРТІЇ строком на чотири роки.
7.3.3. Повноваження Президії ПАРТІЇ:
- скликає З’їзд ПАРТІЇ та визначає норму представництва або квоти на ньому,
утворює оргкомітет З’їзду та формує пропозиції до порядку денного З’їзду;
- скликає засідання Політради, формує пропозиції до порядку денного засідання
Політради;
- розглядає подання Голови ПАРТІЇ та затверджує склад Політради;
- затверджує механізм формування партійного списку кандидатів у народні депутати
України;
- розглядає проект партійного списку кандидатів у народні депутати України від
ПАРТІЇ;
- організовує виконання рішень З’їзду;
- розробляє стратегію розвитку ПАРТІЇ;
- підготовлює ПАРТІЮ до участі у виборчих кампаніях;
- здійснює оперативне керівництво структурними підрозділами ПАРТІЇ;
- розглядає заяви, звернення та інше;
- організовує підготовку кадрів;
- призначає та звільняє Голів та заступників Голів Територіальних партійних
організацій;
- проводить постійний моніторинг діяльності та розвитку структурних підрозділів
ПАРТІЇ;
- організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності ПАРТІЇ;
- організовує та забезпечує медіа-активність ПАРТІЇ;
- організовує фінансове забезпечення ПАРТІЇ;
- розвиває міжнародні зв’язки ПАРТІЇ;
- організовує співпрацю ПАРТІЇ з іншими партіями та громадськими організаціями;
- організовує та підтримує контакти з політичними партнерами;
- сприяє діяльності фракції чи партійної групи ПАРТІЇ у Верховній Раді України;
- координує співпрацю народних депутатів України - членів ПАРТІЇ - та
центральних органів ПАРТІЇ з органами місцевої влади, фракціями та партійними
групами ПАРТІЇ у місцевих радах;
- формує, при необхідності, виконавчий апарат (секретаріат) ПАРТІЇ та затверджує
Положення про нього;
- затверджує Положення про контрольно-ревізійні органи ПАРТІЇ.
7.3.4. Президія ПАРІЇ збирається на свої засідання не рідше ніж один раз на місяць.
Головує на засіданнях Президії ПАРТІЇ - Голова ПАРТІЇ, за його відсутності - перший
заступник Голови ПАРТІЇ.
7.3.5. Президія ПАРТІЇ розглядає і вирішує всі питання діяльності ПАРТІЇ, окрім
тих, які належать до виняткових повноважень З’їзду.
7.3.6. Президія ПАРТІЇ визначає за поданням Голови ПАРТІЇ аудиторську фірму для
проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи,
майно, витрати і фінансові зобов’язання партії та місцевих партійних організацій.
7.4. Політрада є постійно діючим керівним органом ПАРТІЇ.
7.4.1. Політрада ПАРТІЇ у своїй діяльності є підзвітною, підконтрольною та
відповідальною перед Президією ПАРТІЇ.
7.4.2. До її складу за посадою входять Голова та заступники Голови ПАРТІЇ, Голови
територіальних партійних організацій, найактивніші члени ПАРТІЇ, які затверджені
Президією ПАРТІЇ за поданням Голови ПАРТІЇ строком на чотири роки.
7.4.3. Політрада ПАРТІЇ розглядає і вирішує всі питання діяльності ПАРТІЇ, окрім
тих, які належать до виняткових повноважень З’їзду та Президії ПАРТІЇ.
7.4.4. До виняткових повноважень Політради належать:
- прийняття рішення про необхідність створення територіальних партійних
організацій та про їх визнання, а також прийняття рішення про ліквідацію (розпуск)
окремих територіальних або місцевих парторганізацій за порушення ними статутних
вимог, з обов’язковим повідомленням відповідних органів юстиції;
- надання пропозиції до Президії ПАРТІЇ щодо механізму формування партійного
списку кандидатів у народні депутати України;
- порядок сплати внесків на підтримку Партії відповідно до ст.9 даного Статуту.
7.4.5. Засідання Політради проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання
Політради скликається за рішенням Голови ПАРТІЇ. Засідання Ради чинні за
наявності більшості її членів. Рішення Ради приймається більшістю голосів членів
Ради, присутніх на засіданні. Головує на засіданнях Політради Голова ПАРТІЇ, за
його відсутності - перший заступник Голови ПАРТІЇ.
7.4.6. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності Президії, Політради
ПАРТІЇ та організації виконання рішень Центральних органів ПАРТІЇ може
створюватися виконавчий апарат (секретаріат).
7.5. Голова ПАРТІЇ - Голова Президії та Політради ПАРТІЇ:
7.5.1. Голова ПАРТІЇ обирається строком на чотири роки З’їздом ПАРТІЇ.
7.5.2. Основні повноваження Голови ПАРТІЇ:
- очолює та організовує роботу Президії та Політради ПАРТІЇ, скликає та проводить
їх засідання;
- відкриває партійні З’їзди, Конференції та інші партійні заходи;
- без довіреності представляє партію в усіх державних органах, політичних,
громадських об’єднаннях в Україні і за кордоном, у відносинах з іншими
політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями, ЗМІ, тощо;
- виступає від імені ПАРТІЇ з заявами, зверненнями, роз’ясненнями, проводить
зустрічі і консультації з народними депутатами України, посадовими особами
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівниками
установ і організацій, представниками різних соціальних верств населення;
- проводить переговори від імені ПАРТІЇ, укладає договори (угоди, контракти),
організовує політичні кампанії;
- затверджує плани роботи Центральних органів ПАРТІЇ;
- відкриває і закриває банківські рахунки ПАРТІЇ;
- пропонує З’їзду ПАРТІЇ кандидатури заступників Голови ПАРТІЇ;
- координує роботу своїх першого та інших заступників, контролює питання підбору
і розстановки керівних партійних кадрів;
- у межах, визначених Президією ПАРТІЇ, розпоряджається коштами та майном
ПАРТІЇ;
- затверджує штатний розпис та погоджує прийом на роботу або звільнення з роботи
працівників виконавчого апарату ПАРТІЇ;
- у межах повноважень визначених цим Статутом видає накази та розпорядження,
обов’язкові для виконання штатними працівниками ПАРТІЇ;
- може делегувати окремі свої повноваження заступникам Голови ПАРТІЇ;
- підписує рішення З’їзду, Президії та Політради ПАРТІЇ, при рівній кількості
голосів має право вирішального голосу на засіданнях Президії та Політради ПАРТІЇ;
- виконує інші функції з управління ПАРТІЄЮ згідно з цим Статутом.
7.5.3. У своїй діяльності Голова ПАРТІЇ, як член та посадова особа ПАРТІЇ -
підзвітний, підконтрольний та відповідальний перед З’їздом та Центральною
контрольно-ревізійною комісією.
7.5.4. Офіційні документи ПАРТІЇ підписуються Головою ПАРТІЇ або за його
дорученням - першим заступником та заступниками Голови ПАРТІЇ.
7.5.5. Перший заступник Голови ПАРТІЇ відповідно до розподілу функціональних
обов’язків організовує роботу ПАРТІЇ в закріплених за ним напрямків діяльності,
періодично звітує про їх виконання на засіданнях Президії та Політради ПАРТІЇ. У
разі відсутності Голови ПАРТІЇ виконує його обов’язки.
7.5.6. Заступники Голови ПАРТІЇ відповідно до розподілу функціональних
обов’язків організовують роботу ПАРТІЇ з закріплених за ними напрямків
організаційної і політичної діяльності, періодично звітують про їх виконання на
засіданнях Президії ПАРТІЇ, виконують інші доручення Голови ПАРТІЇ.


8. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

8.1. Контроль за діяльністю партійних органів та парторганізацій здійснюється
контрольно-ревізійними органами: Центральною контрольно-ревізійною комісією
(далі ЦКРК) та контрольно-ревізійними комісіями парторганізацій відповідного рівня,
які обираються строком на чотири роки.
8.2. Члени контрольно-ревізійних комісій не можуть бути обраними до складу інших
виборних органів. Вони не можуть працювати на керівних посадах в апаратах рад
відповідних парторганізацій.
8.3. Контрольно-ревізійні органи підзвітні органам, які їх обирали.
8.4. У первинних партійних осередках постійно діючі контрольно-ревізійні комісії не
створюються. Контроль за їх діяльністю здійснюється відповідними контрольно-
ревізійними комісіями місцевих партійних організацій.
8.5. Контрольними органами територіальних, місцевих організацій є контрольно-
ревізійні комісії (ревізори), які обираються Конференціями (зборами) відповідних
парторганізацій терміном на чотири роки, підконтрольні та підзвітні їм.
8.6. Центральну контрольно-ревізійну комісію очолює Голова, який обирається на
Конференції (Зборах). При необхідності Контрольно-ревізійна комісія зі свого складу
може обирати також заступника Голови контрольно-ревізійної комісії. Склад
Контрольно-ревізійної комісії територіальної, місцевої партійної організації
становить не менше трьох осіб.
8.7. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) територіальної, місцевої партійної
організації діє на підставі Положення про контрольно-ревізійну комісію
затвердженого Політрадою ПАРТІЇ.
8.8. Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації:
- розглядає скарги членів місцевої партійної організації на дії первинного осередку,
місцевої партійної організації та їх посадових осіб;
- розглядає звернення виконавчого комітету відповідної місцевої організації;
- контролює дотримання усіма членами партії і керівними органами місцевої
партійної організації та первинними осередками, які входять до її складу, вимог
Статуту а також виконання Програми, розпоряджень Голови ПАРТІЇ, рішень та
доручень партійних організацій вищого рівня;
- контролює використання майна та коштів місцевої партійної організації,
первинних осередків, які входять до складу місцевої партійної організації;
- здійснює контроль за сплатою членських внесків;
- здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і
витратами місцевої партійної організації шляхом запитування та аналізу необхідної
інформації, формування відповідного пакету документів.
8.8.1. Під час своєї діяльності контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної
організації має право вимагати та отримувати від керівних органів місцевої партійної
організації, первинних осередків, які входять до складу місцевої партійної організації,
документи та іншу інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Статутом
повноважень.
8.8.2. Прийняті контрольно-ревізійною комісією рішення подаються до виконавчого
комітету місцевої партійної організації, контрольно-ревізійної комісії територіальної
партійної організації, а також можуть подаватися до виконавчого комітету
територіальної партійної організації.
8.8.3. Контрольна-ревізійна комісія місцевої партійної організації звітує про свою
роботу на конференції відповідної місцевої партійної організації.
8.9. Контрольно-ревізійна комісія територіальної партійної організації:
- розглядає скарги та звернення членів партійної організації;
- розглядає звернення виконавчих комітетів місцевих чи територіальної організацій;
- контролює дотримання усіма членами Партії та керівними органами територіальної
партійної організації Статуту;
- контролює використання майна та коштів територіальної партійної організації,
місцевих партійних організацій та первинних осередків, які входять до складу
територіальної партійної організації;
- здійснює контроль за сплатою членських внесків;
- здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і
витратами територіальної партійної організації шляхом внесення запитів та аналізу
необхідної інформації, формування відповідного пакету документів;
- узагальнює здійснений відповідними контрольно-ревізійними комісіями місцевих
партійних організацій внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за
надходженнями і витратами місцевих партійних організацій.
8.9.1. Під час своєї діяльності контрольно-ревізійна комісія територіальної партійної
організації має право вимагати та отримувати від первинних осередків, місцевих та
територіальних партійних організацій документи та іншу інформацію, необхідну для
виконання повноважень.
8.9.2. Прийняті контрольно-ревізійною комісією рішення подаються до виконавчого
комітету територіальної партійної організації та до Центральної контрольно-
ревізійної комісії партії, а також можуть подаватися до Президії партії.
8.9.3. Контрольна-ревізійна комісія територіальної партійної організації скеровує
діяльність контрольно-ревізійних комісій місцевих партійних організацій та може їм
доручати проведення відповідних перевірок.
8.9.4. Голова контрольно-ревізійної комісії територіальної партійної організації
щорічно звітує про свою роботу на конференції відповідної територіальної
організації.
8.10. Подання контрольно-ревізійного органу щодо усунення виявлених недоліків та
порушень обов’язкове для виконання всіма керівними органами відповідних
парторганізацій.
8.11. ЦКРК ПАРТІЇ є найвищим контрольно-ревізійним органом ПАРТІЇ, обирається
З’їздом ПАРТІЇ на чотири роки та підзвітна винятково З’їзду. ЦКРК складається з
п’яти членів ПАРТІЇ. Зі свого складу ЦКРК обирає Голову.
8.12. Голова ЦКРК ПАРТІЇ може брати участь у засіданнях Політради Партії з правом
дорадчого голосу.
8.13.Повноваження ЦКРК ПАРТІЇ, а також інших контрольно-ревізійних органів
ПАРТІЇ визначаються відповідним Положенням, що затверджується Президією
ПАРТІЇ.
8.14. Центральна контрольно-ревізійна комісія партії:
- розглядає скарги на діяння чи рішення центральних керівних органів ПАРТІЇ та
керівних органів партійних організацій всіх рівнів;
- контролює виконання партійних рішень центральних керівних органів ПАРТІЇ;
- контролює дотримання членами партії партійної дисципліни;
- контролює дотримання центральними керівними органами, партійними
організаціями всіх рівнів вимог законодавства, Статуту та інших актів ПАРТІЇ;
- здійснює загальний контроль за сплатою внесків;
- контролює використання майна та коштів ПАРТІЇ;
- здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і
витратами ПАРТІЇ шляхом запитування та аналізу необхідної інформації, формування
відповідного пакету документів та загального висновку;
- узагальнює здійснений відповідними контрольно-ревізійними комісіями
територіальних партійних організацій внутрішньопартійний фінансовий контроль
(аудит) за надходженнями і витратами територіальних партійних організацій;
- офіційно тлумачить Статут ПАРТІЇ.
8.15. ЦКРК ПАРТІЇ для виконання завдань у межах своєї компетенції має право
вимагати необхідну інформацію та документи від статутних органів ПАРТІЇ,
парторганізацій відповідних рівнів, розглядати заяви, а також проводити перевірки з
власної ініціативи. За результатами перевірки вона робить подання стосовно
ліквідації виявлених порушень і контролює виконання прийнятих з цього приводу
рішень, які є обов’язковими для виконання всіма органами ПАРТІЇ.
8.16. Подання ЦКРК ПАРТІЇ щодо усунення виявлених недоліків та порушень
обов’язкове для виконання всіма керівними органами ПАРТІЇ.


9. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ

9.1. ПАРТІЯ є неприбутковою організацією.
9.2. ПАРТІЯ для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме й
нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, які не забороняються
законами України. ПАРТІЯ може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.
9.3. Надання матеріальної та фінансової підтримки ПАРТІЇ здійснюється у формі:
1) внесків на підтримку ПАРТІЇ;
2) державного фінансування статутної діяльності ПАРТІЇ у порядку, встановленому
чинним законодавством України.
Внеском на підтримку ПАРТІЇ є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги,
послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди
нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів
ПАРТІЇ, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку
ПАРТІЇ, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових
умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів
та послуг на відповідному ринку), отримані ПАРТІЄЮ, її зареєстрованою в
установленому порядку територіальною партійною організацією, пов’язаною особою
ПАРТІЇ чи її територіальної та місцевої партійної організації, висунутим ПАРТІЄЮ
чи її територіальною та місцевою партійною організацією кандидатом на виборах
народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах
(шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних
виборах) або надані ПАРТІЇ, зареєстрованій в установленому порядку територіальній
партійній організації, пов’язаній особі ПАРТІЇ чи її територіальної та місцевої
партійній організації, висунутому ПАРТІЮ чи її територіальною та місцевою
партійною організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах
Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до
виборчого фонду на відповідних виборах).
9.4. ПАРТІЯ, територіальна та місцева партійна організація, яка в установленому
порядку набула статусу юридичної особи, відкривають рахунки в установах банків
України виключно в національній валюті України.
9.5. Грошові внески на користь ПАРТІЇ, територіальної, місцевої партійної організації,
яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, здійснюються через
банківські операції.
9.6. Не допускається здійснення внесків на підтримку ПАРТІЇ:
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а
також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу
або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого
самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками
(контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування відповідно до Закону України Про запобігання корупції;
3) іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами
без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними
власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
4) незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними
об’єднаннями (організаціями);
5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких
судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
6) іншими політичними партіями;
7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт,
товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно
із Законом України "Про здійснення державних закупівель", - протягом строку дії
такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо
загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та
протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної
суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.
9.7. Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку ПАРТІЇ від громадянина
України протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися
внески.
9.8. Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку ПАРТІЇ від юридичної
особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
9.9. Кошти та майно ПАРТІЇ спрямовуються на фінансування та матеріальне
забезпечення її статутної діяльності. Забороняється розподіл отриманих доходів
(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів ПАРТІЇ, працівників
(крім оплати їхньої праці та відрахувань на соціальні заходи), членів органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
9.9.1. Порядок використання майна і коштів ПАРТІЇ регламентується Політрадою
ПАРТІЇ та контролюється контрольно-ревізійними органами ПАРТІЇ. Кошти ПАРТІЇ
використовуються згідно з кошторисами, які затверджується відповідними органами,
визначеними цим Статутом.
9.10. Облік та звітність ПАРТІЇ.
9.10.1. ПАРТІЯ, територіальні партійні організації ведуть бухгалтерську звітність у
встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї
діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках,
передбачених Законодавством України.
9.10.2. Щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності ПАРТІЇ, її територіальної,
місцевої партійної організації, яка у встановленому законом порядку набула статусу
юридичної особи, здійснюється органом (посадовою особою) ПАРТІЇ, територіальної,
місцевої партійної організації, уповноваженим здійснювати внутрішньопартійний
фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами ПАРТІЇ (територіальної,
місцевої партійної організації).
9.10.3. ПАРТІЯ та її парторганізації, які є юридичними особами, зобов’язані
щоквартально подавати до Національного агентства з питань запобігання корупції
фінансовий звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
9.10.4. До звіту ПАРТІЇ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за четвертий квартал звітного року додаються висновки щорічного
внутрішнього аудиту та незалежного зовнішнього фінансового аудиту ПАРТІЇ (якщо
його проведення є обов’язковим відповідно до чинного законодавства України).
9.10.5. До звіту ПАРТІЇ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру додаються копії документів, що підтверджують відображені у звіті
відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух
коштів на рахунках).
9.10.6. Звіт ПАРТІЇ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції, а також офіційному веб-сайті ПАРТІЇ у цей самий строк.
10. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ (САМОРОЗПУСКУ), РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ
10.1. ПАРТІЯ припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації
(саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстрації в порядку,
встановленому чинним законодавством України.
10.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) відповідно до чинного
законодавства України приймається З’їздом ПАРТІЇ, за умови присутності на ньому
більш як 50% обраних делегатів.
10.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, ліквідація
(примусовий розпуск) ПАРТІЇ здійснюється за рішенням суду.
10.3.1. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію ПАРТІЇ, створює Ліквідаційну
комісію, яка здійснює заходи щодо ліквідації ПАРТІЇ згідно з чинним законодавством
України.
10.3.2. На період до остаточного завершення процедури ліквідації єдиним органом,
який має право представляти інтереси ПАРТІЇ, є Ліквідаційна комісія.
10.3.3. Порядок діяльності Ліквідаційної комісії визначається згідно з чинним
законодавством України.
10.4. Ліквідаційна комісія після задоволення всіх законних вимог кредиторів вирішує
питання про кошти та майно Партії.
10.5. Кошти та майно ПАРТІЇ у разі припинення юридичної особи (в результаті її
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) не можуть
перерозподілятися між членами ПАРТІЇ та передаються одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу
бюджету.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ
12.1. Зміни і доповнення до Статуту та Програми ПАРТІЇ вносяться та приймаються
З’їздом ПАРТІЇ за умови присутності на ньому більш як 50% обраних делегатів, за
поданням Президії ПАРТІЇ або за пропозицією делегатів З’їзду.
12.2. Про зміни, внесені до статутних документів, ПАРТІЯ повідомляє у відповідні
державні органи у встановленому чинним законодавством порядку.

Голова
Української партії
«Зелена планета» _________________________________ Орєхов С.М.

 Dalvin Tomlinson Authentic Jersey
AddThis Social Bookmark Button